Unwanted pregnancy

Een zwangerschap is niet altijd gewenst. Het gebeurt soms erg onverwacht, ongepland en ongelegen. Het is misschien een kwestie van slechte timing, misschien is je leven te onstabiel of moeilijk om er de zorg voor een kind bij te nemen. Misschien ben je zwanger van een klant of van je ex-partner.

Een ongewenste zwangerschap kan iedereen overkomen. Wanneer je er op tijd bij bent kan je een zwangerschap nog afbreken, maar er zijn alternatieven. De artsen, gezondheidswerkers en hulpverleners van Violett geven je informatie en begeleiden je, indien gewenst, naar de juiste organisaties.

×

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.