Wat zegt de wet?

De wet

Artikel 380 van het strafrecht is duidelijk: wie een huis van ontucht of prostitutie houdt is strafbaar. Maar... tegelijkertijd geldt een gedoogbeleid en gaat men in België pragmatisch om met het gegeven prostitutie. Je zal in België niet vervolgd of berecht worden indien je uitsluitend een "huis van ontucht" openhoudt. Of toch zelden. Vervolgingen kunnen voorkomen, uitbaters komen soms in botsing met het gerecht, rechtsonzekerheid blijft bestaan. Het gedoogbeleid wordt bovendien anders ingevuld naargelang de regio of gemeente, elk gemeentebestuur heeft de vrijheid te beslissen wat mag en niet mag.

Uitbaters van erotische zaken worden wel streng gecontroleerd op mensenhandel en krijgen vaak de sociale inspectie over de vloer. En ook daar zien we verschillen tussen de regio's. De sociale inspectie geeft niet in iedere regio dezelfde adviezen.

Het is dus belangrijk dat je contact opneemt met de lokale politie en sociale inspectie in jouw regio.

Hoe gaat politie om met de zichtbaarheid van je zaak in het straatbeeld? Wat als de buren klacht indienen bij de politie? Wat adviseert de sociale inspectie: werken met zelfstandige sekswerkers of via werknemerscontracten? Wij kunnen hierover geen sluitend advies geven.

Complexer wordt het nog als je een verzekeraar zoekt, bijvoorbeeld voor je arbeidsongevallenverzekering of je brandverzekering. Of als je een ervaren boekhouder zoekt. Art. 380 stelt dat hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een ander exploiteert, strafbaar is. Bij ons weten is nog nooit een boekhouder, verzekeringsmaatschappij of bankdirecteur aangeklaagd omdat ze een erotische zaak als klant heeft, maar het schrikt deze diensten af. 

Naar de volledige tekst van art. 380 van het strafrecht

×

      Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.