Visie en missie

Violett streeft naar een maatschappij waar vrijwillige, meerderjarige prostitutie een plaats heeft, waar sekswerkers een optimale bescherming genieten en over maximaal zelfbeschikkingsrecht beschikken.

Sekswerkers hebben recht op hulp en advies op maat. Zij hebben door hun activiteit in de erotische sector specifieke vragen en risico's. Om diverse redenen, waaronder stigmatisering, vinden ze vaak moeilijk aansluiting bij de reguliere welzijns- en gezondheidszorg. Dit is de reden van ons bestaan.

Door anoniem en gratis hulpverlening en door outreachend te werken proberen we de drempel maximaal te verlagen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de meest kwetsbare groepen.

In onze werking staat de vertrouwensrelatie centraal.

We werken multidisciplinair en kiezen voor een cultuursensitieve aanpak om te kunnen inspelen op de grote diversiteit in de prostitutiesector.

We vinden het belangrijk dat sekswerkers participeren in onze werking.

Lees onze volledige visie/missie

×

      Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.