Privacybeleid

Violett hecht veel belang aan je privacy. Discretie en vertrouwen vormen de basis van onze hulpverlening. We gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wat je bij Violett vertelt, blijft in principe onder ons. Elke hulpverlener van Violett heeft beroepsgeheim..

Van wie houden wij gegevens bij?

 • Bij Violett is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn, van de meeste cliënten hebben wij geen echte identiteitsgegevens, alleen werknaam en geboortedatum.
 • Indien we meer gegevens nodig hebben, vragen we je uitdrukkelijke toestemming;
 • We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor we ze gevraagd hebben (bijvoorbeeld een doorverwijzing van onze arts naar een gynaecoloog);

Welke persoonlijke identiteitsgegevens kunnen we je vragen?

Bij onze dokter kan je anoniem terecht, met je werknaam en geboortedatum. Dat is ons basisprincipe. Naargelang je vraag, kunnen we echter ook deze gegevens vragen:

 • werknaam
 • naam
 • voornaam
 • adres
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • telefoonnummer
 • werkplek
 • e-mail

We gebruiken deze gegevens alleen voor dat doel waarvoor ze je gegeven hebt.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens van cliënten bij voor deze 3 doelen:

 • Om een medisch en sociaal dossier bij te houden, zodat we de gepaste begeleiding kunnen bieden, met de nodige continuïteit;
 • Om contact met je te houden, bijvoorbeeld om medische resultaten te kunnen meedelen, of om je te informeren over een afspraak;
 • Om rapporten te kunnen maken voor de overheid. Hierbij respecteren we je anonimiteit en worden nooit gegevens doorgegeven over jou als persoon.

Wat staat er in jouw dossier?

Alleen gegevens die belangrijk zijn voor de hulpverlening: wat je verteld hebt over jou en je gezinssituatie, administratieve zaken, wat jouw vragen en problemen zijn, hoe de hulpverlening loopt en contacten met anderen. In een medisch dossier staat alle medische informatie die je met onze artsen of gezondheidswerkers gedeeld hebt.

Wat zijn je rechten?

 • Je hebt het recht om in je eigen dossier te mogen kijken.
 • Je hebt het recht om gegevens te verbeteren of te laten verwijderen.
 • Je kan zeggen welke vertrouwelijke informatie je liever niet in het dossier wil.

Gegevens doorgeven aan anderen

Als het nodig is voor een goed verloop van de hulpverlening, praat je hulpverlener over je situatie met collega’s in het team.

Als we gegevens doorgeven aan hulpverleners van andere organisaties, bespreken we dit altijd met jou. We leggen aan jou uit welke gegevens we doorgeven en we vragen nadrukkelijk je toestemming. Je gegevens worden nooit zonder je toestemming doorgegeven aan derde partijen. (zie ook ons cookiebeleid)

Nooit geven we gegevens door aan commerciële partijen of aan sociale media. Dat geldt ook  voor gegevens die we verkrijgen via bezoek aan onze website (zie ons cookiebeleid)

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We verbinden ons ertoe om je gegevens up-to-date te houden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

We werken maximaal met werknaam en geboortedatum om je dossier te kunnen opmaken en opvolgen. Hierdoor kan niemand je echte identiteit afleiden uit het dossier.

Indien het toch nodig is om de echte identiteit te vragen, gebruiken we deze enkel wanneer absoluut nodig. Indien je echte identiteit gebruikt wordt bij contact met andere hulpverleningsdiensten doen we dit enkel in overleg met jou.

We werken met een erkend medisch dossier voor de bewaring van alle medische gegevens. Die gegevens zijn elektronisch versleuteld.

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

In een noodsituatie

In zeer ernstige situaties of wanneer er gevaar is voor jezelf of voor iemand anders, kan de hulpverlener het beroepsgeheim doorbreken. Hij kan andere hulpverleners of diensten op de hoogte brengen en vragen om de noodsituatie te stoppen.

In noodsituaties kan de hulpverlener uitzonderlijk die stap zetten, zonder jouw toestemming. Maar we zullen altijd proberen om dit eerst met jou te bespreken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je om direct contact met ons op te nemen:

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Violett houdt zich aan de privacy wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevens Bescherming.

Violett is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg: 

Violett

info@violett.be

Violett Antwerpen (Ghapro vzw)

Verversrui 3, 2000 Antwerpen

03/293 95 91

 

Violett Gent en Hasselt (Pasop vzw)

Brabantdam 100B, 9000 Gent

09/233 47 67

×

   Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.