Wetgeving

Prostitutie in België

In België is prostitutie niet verboden. Personen die seksuele diensten verlenen zijn dus niet strafbaar. Er is wel een wettelijke minimumleeftijd om aan de slag te gaan als sekswerker. Deze is 18 jaar. Werken als minderjarige in de prostitutie is dus niet toegelaten.

Daarnaast mag je als sekswerker niet aanzetten tot prostitutie op een openbare plaats. Je mag geen klanten aantrekken met woorden, gebaren of tekens. Dit maakt tippelen of straatprostitutie verboden. Als sekswerker is het ook verboden om je klanten te ronselen via advertenties in kranten of op websites. In de praktijk zijn er echter wel advertenties terug te vinden. Het is duidelijk dat er in België een gedoogbeleid is voor deze zaken. Prostitutie bevindt zich vaak in een grijze zone. 

De persoon die de seksuele diensten ontvangt is de klant. Als klant ben je in België niet strafbaar, zolang de betrokken sekswerker meerderjarig is. De klant moet zich wel houden aan de afspraken tussen sekswerker en klant. Wanneer een klant zich niet houdt aan de afspraken, kan hij aangeklaagd worden voor aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. 

Prostitutie in België is niet verboden wanneer de betrokken personen ouder zijn dan 18 jaar. Noch de prostitué(e)s, noch de klanten zijn strafbaar. 

Wat met pooierschap? 

België ondertekende in 1950 de conventie van New York. Een overeenkomst ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Deze overeenkomst verbiedt de exploitatie van prostitutie. Ook wanneer de persoon toestemming geeft. De conventie verbiedt ook het houden van een huis of het verhuren van een pand waar prostitutie zal plaatsvinden. Met andere woorden, deze overeenkomst maakt pooierschap of souteneurschap verboden. Een persoon die aanzet tot prostitutie en winst haalt uit andermans prostitutie is dus strafbaar. In het Belgisch Strafwetboek vertaalt zich dit in Artikel 380. 

  • een persoon die andere meerderjarige personen aanwerft of meeneemt met het oog op het plegen van prostitutie. 
  • een persoon die een pand uitbaat waarin prostitutie plaatsvindt. 
  • een persoon die een kamer/woonst verhuurt waarin prostitutie plaatsvindt en daarbij grote winst maakt. 
  • een persoon die op elke mogelijke manier inkomsten ontvangt door prostitutie. 

Volgens dit Artikel in het Belgisch Strafwetboek zijn bar - of raamuitbaters, uitbaters van een escortbedrijf, chauffeurs voor escorts, uitbaters en verhuurders van privéhuizen, houders van advertentiewebsites, pornoproductiehuizen,.. strafbaar.

Pooierschap is verboden in België. Strikt genomen is elke persoon die winst haalt uit de prostitutie van een andere persoon strafbaar. Ook hier geldt er echter een gedoogbeleid. In de praktijk liggen de prioriteiten van politie en parket bij het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting, in plaats van de vervolging van prostitutie op zich. Toch is dit gedoogbeleid nooit uitgeschreven, en bevinden veel mensen zich in een grijze zone.

Prostitutie op gemeentelijk niveau

Bij gebrek aan een sluitende nationale wetgeving, heeft een aantal steden en gemeenten in België wel lokale reglementen voor prostitutie op hun grondgebied. Dit kan aan de hand van Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Steden en gemeenten treffen maatregelen voor prostitutie om de openbare orde, rust en veiligheid te bewaken. Door prostitutie te kanaliseren, wil de lokale overheid deze in beeld brengen om ze zo te kunnen controleren. In de praktijk zien we bijvoorbeeld afgebakende zones waar prostitutie kan plaatsvinden. We denken aan het Antwerpse Schipperskwartier of aan de Gentse raambuurt.

Elke gemeente heeft zijn eigen vervolgingsbeleid. Zoals reeds vermeld kan de gemeente prostitutie enkel regelen via hun lokale bevoegdheden. Zo kunnen ze wel sancties of verorderingen opstellen teneinde de openbare rust en veiligheid te bewaken. Dit kan zich vertalen in versterkte politie aanwezigheid in raambuurten of door controles uit te voeren in bars en clubs. Sommige plaatselijke overheden weren prostitutie uit hun gemeente en sluiten panden waar prostitutie plaatsvindt. 

Ook in de privéhuizen of bij alleenwerkende sekswerkers komen regelmatig ordediensten over de vloer. Zij voeren bijvoorbeeld controles uit tegen zwartwerk of identiteitscontroles teneinde illegale werknemers op te sporen.

Aangezien prostitutie zich in een grijze zone bevindt, blijft ook de ordehandhaving zich in die grijze zone bevinden.

Lokaal prostitutiebeleid in Antwerpen

De stad Antwerpen heeft sinds het jaar 2002 een prostitutiebeleid.

De stad Antwerpen streeft hiermee drie doelen na:

Veiligheid, leefbaarheid voor de buurt en gezonde werkomstandigheden voor de sekswerkers.

Meest zichtbaar is de gedoogzone raamprostitutie. In het Antwerpse Schipperskwartier is raamprostitutie mogelijk, geregeld via het politiereglement stad Antwerpen. Straatprostitutie is verboden in heel de stad. Seksuitbatingen, zoals privéhuizen of erotische massagesalons worden strikt gecontroleerd. Binnen de Antwerpse politie controleert een speciaal prostitutieteam de naleving van dit politiereglement.

Villa Tinto, een gebouw waar je ramen voor prostitutie kan huren, ligt in het Schipperskwartier. Het heeft een grote naamsbekendheid, toch is Villa Tinto slechts een van de gebouwen in de raambuurt. Het heeft géén verdere banden met de stad Antwerpen.

Lokaal prostitutiebeleid in Gent

De stad Gent heeft in 2015 voorwaarden vastgelegd voor uitbating van raamprostitutiepanden. Door middel van dit politiereglement wil de stad de raamprostitutie beheersbaar en controleerbaar houden, de veiligheid en leefbaarheid van de buurt verhogen en de werkomstandigheden van de prostituees verbeteren.

Raamprostitutie wordt alleen gedoogd in bepaalde straten van de Zuidbuurt, o.a. het 'Glazen straatje' en op de Kortrijksesteenweg.

Het is specifiek voor Gent dat raamprostitutie beschouwd wordt als horeca en dat de uitbater/uitbaatster met de sekwerker een dienstercontract moet afsluiten zoals in een café. Het is verplicht om iedereen die in dienst treedt of uit dienst gaat aan te geven bij de lokale politie - team Meprosch - dat toezicht houdt op de naleving van het politiereglement.

Het team Meprosch voert ook controles uit in andere prostitutiegelegenheden in de stad zoals privéhuizen en massagesalons.

Heb je vragen?

Voor algemene vragen, voor een bezoek van de dokter op je werkplek, voor sociale hulp...
Antwerpen
03 293 95 91
maandag09.00 - 17.00dinsdag/woensdag09.00 - 17.00donderdag09.00 - 12.00vrijdag09.00 - 17.00
Gent
09 233 47 67
maandag/dinsdag13.00 - 17.00woensdag/donderdag13.00 - 17.00vrijdag10.00 - 14.00
Hasselt
011 33 30 58
maandag10.00 - 14.00dinsdag/woensdag/donderdag10.00 - 14.00vrijdag10.00 - 14.00
Kies iemand uit ons team om te contacteren via SMS, Whatsapp of Signal
Antwerpen
Verversrui 3
2000 Antwerpen
Kaart

Doktersconsultatie op afspraak:

Op maandag van 14:00 tot 16:00 vrije consultatie.

maandag14.00 - 16.00dinsdag/woensdag10.00 - 12.0018.00 - 20.00donderdag10.00 - 12.00vrijdag10.00 - 12.00

Voor algemene vragen en sociale hulp:

maandag09.00 - 17.00dinsdag/woensdag09.00 - 17.00donderdag09.00 - 12.00vrijdag09.00 - 17.00

Gent
Brabantdam 100B
9000 Gent
Kaart

Doktersconsultatie op afspraak:

maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag11.00 - 13.00

Voor algemene vragen en sociale hulp:

maandag/dinsdag13.00 - 17.00woensdag/donderdag13.00 - 17.00vrijdag10.00 - 14.00

Hasselt
Ertbeekstraat 34
3500 Hasselt
Kaart

Doktersconsultatie op afspraak:

maandag10.00 - 12.00dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/

Voor algemene vragen en sociale hulp:
Via telefoon of op afspraak

×

      Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.