Corona en sekswerk

Wat zegt de overheid in België? Update 4 juni 2020

N.a.v. de communicatie van de veiligheidsraad van 3 juni over de verdere afbouw van de lockdown krijgen wij opnieuw veel vragen.

Op basis van de contacten die wij gehad hebben met de experten willen we jullie de informatie geven waar wij nu over beschikken.

Een eerste belangrijke boodschap is dat men vanaf 8 juni vertrekt vanuit een ander uitgangspunt dan alle maanden ervoor: Alles is toegelaten, behalve datgene wat (nog) verboden is. 

Is sekswerk nog verboden? Nee.

Op de persconferentie werd niet gesproken over sekswerk. Dat kan voor verwarring zorgen. Het is wel duidelijk dat de horeca en de niet-therapeutische massages mogen heropenen vanaf 8 juni. Sekswerk komt ook niet meer voor in de lijst van activiteiten die nog verboden of uitgesteld worden. Daaruit kan afgeleid worden dat sekswerk opnieuw kan wanneer hygiënemaatregelen worden nageleefd.

Welke beschermingsmaatregelen voorziet de overheid voor de sector? 

Dit is het protocol om het risico op overdracht met Covid-19 te beperken. Het blijft natuurlijk ook belangrijk om je te beschermen tegen SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen).

Sekswerk – protocol* 8 juni 2020

* Dit protocol werd gevalideerd door de experts van de GEES en door Denis Ducarme, federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden.

Auteurs:

  • vzw Alias, UTSOPI, Espace P, entre2Wallonie, Icar Wallonie;
  • Violett, vzw Ghapro en vzw Pasop;
  • Fédération des services sociaux;
  • Het Kabinet Ducarme;
  • De prostitutieambtenaar van de stad Antwerpen;
  • Gemeente Schaarbeek – op onafhankelijke basis;
  • Pierre Van Damme (epidemioloog Universiteit Antwerpen).

Naast de algemene richtlijnen gegeven door de FOD Volksgezondheid, kunnen er specifieke richtlijnen voor sekswerkers, cliënten en uitbaters gevolgd worden.

a. Netheid

De plekken waar sekswerk plaatsvindt, worden gereinigd en gedesinfecteerd met een ontsmettend middel en papieren doekjes. De reiniging dient te gebeuren na elke cliënt. Bijzondere aandacht gaat uit naar deurklinken, trapleuningen en andere oppervlakten die vaak worden aangeraakt. De plek wordt regelmatig verlucht.

Klanten en sekswerkers wassen hun handen en gezichten voor én na elke dienstverlening, en na de geldtransactie. Wanneer het mogelijk is, wordt er gedoucht door beiden voor de dienstverlening. Na orale seks worden gezichten en lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met de ander gewassen met water en zeep. Vrouwelijke intieme zones worden enkel met water gewassen (geen zeep) om andere infecties te vermijden.

b. Gebruik van het juiste materiaal

Gezien de aard van seksuele diensten kan de fysieke afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd worden. Bij het binnenkomen van een plek waar seksuele diensten plaatsvinden, moeten de handen gewassen worden met water en zeep, of ingewreven worden met alcoholische gel. Een wegwerp- of stoffen mondmasker (te wassen op 60°) moet gedragen worden door zowel sekswerker als klant (en verwisseld worden door de sekswerker na elke klant). Tijdens orale seks geldt een uitzondering en moet er geen mondmasker gedragen worden In dat geval is het gebruik van een condoom of beflapje aangeraden.

Handschoenen kunnen gebruikt worden maar handhygiëne wordt in de eerste plaats nagestreefd door het wassen van de handen en/of desinfecteren ervan.

Wat de matrasbedekking betreft kan iemand ofwel systematisch de lakens verwisselen (en wassen op 60°) of lakens van polyurethaan (het type dat ook gebruikt wordt in ziekenhuizen - deze kunnen gemakkelijk gewassen worden met een spons en een desinfecterende gel) gebruiken (te desinfecteren na elke dienstverlening). 

c. Geen contact van mond-op-mond

Alle contact van speeksel, kussen en seksuele posities waarbij men met het gezicht naar elkaar is gericht, moeten worden vermeden. Sperma en vaginale afscheiding dragen het covid-19 virus niet. Intieme plekken (penis en vagina) die met de hand werden aangeraakt kunnen het virus wél dragen (dus correcte en systematische handhygiëne is altijd aangeraden).

d. In het geval van sekswerk dat in de openlucht plaatsvindt

In het geval er geen toegang is tot een waterbron, zullen desinfecterende gel/spray/doekjes worden gebruikt. Neem wat dit betreft ook punt (c) in acht.

e. Heldere informatie en communicatie

Posters met de in acht te nemen maatregelen voor klanten en sekswerkers, zullen in alle plekken waar sekswerk plaatsvindt zichtbaar zijn. Flyers zullen worden uitgedeeld. Waar van toepassing zal de uitbater of eigenaar van de erotische uitbating verantwoordelijk zijn voor het informeren en erop toe te zien dat de klanten en sekswerkers de bovenstaande richtlijnen volgen.

Sociaal en medisch personeel kan de sekswerkers informeren en trainen wat betreft deze richtlijnen en het correct gebruik van materiaal.

Advertentiesites zouden een banner aan hun site moeten toevoegen met informatie voor sekswerkers en klanten, dit om escorts en sekswerkers die aan privé-ontvangst doen te bereiken.

f. Omtrent tests

Systematische en regelmatige covid-testing voor sekswerkers die geen symptomen vertonen is niet aangeraden omwille van de volgende redenen: (1) het percentage vals-negatieven; (2) negatieve resultaten zouden een vals gevoel van veiligheid geven en kunnen leiden tot het minder in acht nemen van het protocol of gebruik van materiaal. Een aanpak van “risk reduction”/informatie en bewustzijn aanscherpen wordt verkozen, aangezien ervan uitgegaan wordt dat het effect op de gezondheid en het opvolgen van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het virus met deze aanpak hoger zal zijn.

Sekswerkers moeten uiteraard getest worden wanneer ze symptomen hebben, volgens de bestaande richtlijnen.

g. Voorlopige vragenlijst

Sekswerkers worden aangemoedigd om de gezondheidstoestand van hun cliënten na te gaan (de afwezigheid van covid-symptomen), wat mogelijk is door het afnemen van een korte vragenlijst. 

Wil je nog meer weten over hoe je dit kan aanpakken in jouw sector? Klik hier voor aanvullende info van Violett.

We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat er bij een herstart geen risico meer is op besmetting met Covid 19. Het virus is immers niet verdwenen en is nog steeds gevaarlijk.  

Samen ervoor zorgen dat het werk zo veilig mogelijk kan gebeuren en toepassen van de voorgestelde maatregelen kan wel helpen om het risico te verkleinen!

 

Hoe zal de lokale overheid omgaan met de versoepeling van de maatregelen? 

Zoals jullie weten kunnen steden en gemeenten lokale regels opleggen rond prostitutie. We zien dat in sommige steden en gemeenten heropening al plaatsvindt, dat het elders later dan 8 juni kan met opvolgen van veiligheidsmaatregelen, en dat het op nog andere plaatsen momenteel verboden blijft. We kunnen hier voorlopig geen volledig overzicht geven. Alles is nog voortdurend in verandering. Raadpleeg best de lokale overheid hiervoor.

Wat met sekswerkers die nu in het buitenland verblijven?

Wie naar z’n thuisland  teruggekeerd is en terug wil komen werken in België informeert zich best over de regels rond reizen in België en in het thuisland.

Contacteer ons gerust als je nog vragen hebt. Je vindt meer info en onze contactgegevens op violett

Over Corona/Covid-19 vind je info op info-coronavirus.

Violett biedt op de verschillende locaties (Antwerpen, Gent, Hasselt) medische consultaties aan, steeds in anonimiteit en vertrouwen. Dit kan voorlopig enkel na telefonische afspraak.

Wij doen nu nog geen huisbezoeken, maar bekijken hoe we dit snel kunnen herstarten.

×

      Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.