Werken als zelfstandige of met een contract

Werken als zelfstandige

Wanneer je van sekswerk officieel je beroep wil maken dan kan je er voor kiezen om je te laten registreren als zelfstandige. Hierbij zijn er 2 opties. In beide opties moet je je behelpen met algemene zelfstandigenstatuten.

Zelfstandig in hoofdberoep

Sekswerk is je enige bron van inkomsten. Je bent je eigen baas en bent niet verbonden aan een werkgever door middel van een arbeidscontract.  

Zelfstandig in bijberoep

Dit kan enkel als je al een reguliere job hebt, in loondienst bij een werkgever. Je moet daar een arbeidscontract hebben voor minstens de helft van een voltijdse job. In realiteit betekent dit ongeveer 19 à 20 uren. Dan kan je daarnaast ook als sekswerker in bijberoep werken. Kijk voor meer info op zelfstandig in bijberoep

Elke zelfstandige in België die zich registreert bij de Kruispuntbank van Ondernemingen krijgt een NACE-code toegekend. NACE staat voor Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap. Deze code moet overeenkomen met wat je activiteit inhoudt. Maar er is in België geen specifiek statuut voor zelfstandige sekswerkers, dus geen eigen code.

Voor sekswerk kan je de NACE-code 96099 (overige persoonlijke diensten) gebruiken.

Eens je deze keuze gemaakt hebt, moet je enkele zaken in orde brengen: 

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om te werken in België.

Personen met de Belgische nationaliteit en EU-burgers hebben een geldige identiteitskaart nodig om een zelfstandige zaak te kunnen starten.

EU-burgers die een zelfstandige zaak willen starten, moeten zich inschrijven bij de gemeente van hun verblijfplaats binnen een termijn van 3 maanden na aankomst. Je ontvangt een bijlage 19 en wordt ingeschreven in het wachtregister van je gemeente. Na een controle van je woonst die aantoont dat je in België verblijft, word je ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ontvangt een E kaart en kan je zelfstandige zaak verder uitbouwen. Meer informatie kan je terugvingen via volgende link EU-zelfstandige

Als je meer wil weten over wat je nodig hebt om te kunnen werken in België kijk dan op volgende link werken in Vlaanderen of bespreek jouw situatie met een medewerker van Violett.

Open een bankrekeningnummer.

Open een bankrekeningnummer dat enkel bestemd is voor professionele doeleinden. Op dit bankrekeningnummer zullen je inkomsten verschijnen.

In België kan iedereen die legaal in ons land verblijft een bankrekening openen. Iedereen heeft het recht om via de basisbankdienst een rekeningnummer te openen. 

Schrijf je in bij een ondernemingsloket.

Schrijf je in bij een ondernemingsloket. Zij helpen je bij het in orde brengen van de verplichte inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze zoeken mee naar een sociaal verzekeringsfonds en helpen je bij andere administratieve formaliteiten die komen kijken bij het zelfstandigenstatuut.

Een lijst met alle erkende ondernemingslokketen kan je vinden via volgende link lijst ondernemingsloketten 

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Als je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds dan betaal je sociale bijdragen. Als je die betaalt, heb je sociale bescherming en krijg je sociale uitkeringen indien nodig. Zoals bijvoorbeeld een ziekte-uitkering, een werkloosheidsuitkering of een pensioen. Voor meer informatie kan je kijken op volgende link sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Sluit je aan bij een ziekenfonds.

Van zodra je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen dan zal je een attest ontvangen van je zelfstandige activiteit. Ga met dit document onmiddelijk langs bij je ziekenfonds. Ben je nog niet aangesloten bij een ziekenfonds? Doe dit dan meteen. Een ziekenfonds staat in voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van sommige ziektekosten en voor de uitbetaling van een vervangingsinkomen bij langdurige ziekte. Je ziekenfonds is een verplichte basisverzekering voor elke inwoner van België. 

Een overzicht van alle erkende Belgische ziekenfondsen vind je terug via volgende link overzicht ziekenfondsen

Zoek een boekhouder.

Een boekhouder zal je helpen met het opmaken van facturen, het uitvoeren van betalingen, een jaarafrekening opmaken,.. Daarnaast kan de boekhouder je ondersteunen bij de opstart van je zelfstandigenstatuut. Het is niet verplicht om samen te werken met een boekhouder. Je kan deze taken ook zelf uitvoeren, al is het wel gemakkelijk om hier wat advies rond te krijgen. 

Wat zijn de voordelen?

Als zelfstandige heb je zelf de vrijheid om je werkuren te kiezen en je activiteiten te bepalen. Je hebt officiële inkomsten zodat je ook een lening kan aangaan, bijvoorbeeld voor een huis. Kosten die je maakt speciaal voor de uitoefening van je beroep, de zogenaamde beroepskosten, kan je aftrekken van je belastingen. Deze zijn bijvoorbeeld: de huur van een kamer, vervoerskosten of kledij. 

Wat zijn de risico's?

Als zelfstandige, moet je zelf op tijd een aantal kosten betalen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • de sociale bijdrage aan het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen, vier keer per jaar.
 • de kosten voor een boekhouder
 • de bijdrage aan de mutualiteit
 • eventueel de kosten voor een pand

Naast deze kosten betaal je ook personenbelasting. Jaarlijks doe je aangifte van je inkomsten en op deze inkomsten betaal je belastingen aan de Belgische overheid. Als zelfstandige in hoofdberoep is je pensioen ook niet zo hoog, en je ziekte-uitkeringen zijn lager dan bij iemand die in loondienst werkt. Vraag zeker goed advies, zodat je weet waaraan je begint.

Conclusie

Werken als zelfstandige sekswerker geeft je een officieel inkomen en recht op een aantal uitkeringen. Ook al is prostitutie geen erkend beroep, je bent wel in orde. De administratie is niet eenvoudig en je moet er ook voor zorgen dat je maandelijks voldoende inkomsten hebt. Bijvoorbeeld wanneer je af en toe een paar maanden minder wil werken. Je moet er voor zorgen dat je alle kosten kan blijven betalen. 

TIP: Als je zelfstandige in bijberoep bent, zijn deze kosten veel lager. Zo betaalt je hoofdberoep de kosten voor de mututaliteit. Ook de sociale bijdragen zijn veel lager. Zelfstandige in bijberoep is dus financieel heel interessant.

Werken met een contract

Naast het zelfstandigenstatuut kan je ook met een contract in loondienst werken. Het verschil tussen een zelfstandigenstatuut en werken als werknemer zit hem in het arbeidscontract. Als je in loondienst werkt, ben je een werknemer en heb je een arbeidscontract met je baas, dat is je werkgever.

Wat zijn de voordelen?

Wanneer je een arbeidscontract hebt, dan heb je recht op enkele zaken. Deze rechten zijn sterker dan bij het statuut van een zelfstandige.

 • een minimuloon
 • betaalde vakantiedagen
 • een inkomen als je ziek bent (afhankelijk van hoe lang je ziek bent)
 • een ontslagregeling

Wat zijn de risico's?

Voor sekswerkers is dit geen gemakkelijk systeem, om meerdere redenen:

 • Ten eerste is pooierschap verboden in België.

De werkgever van een sekswerker is dus strafbaar. Strikt genomen, want ook hier is er een gedoogbeleid. Meer informatie vind je op onze pagina voor uitbaters.

 • Ten tweede ligt bij sekswerk de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer erg moeilijk.

Bij een arbeidsovereenkomst moet de baas, de werkgever, je werkuren en je werk bepalen én controleren. Hier wringt het schoentje. Sekswerk is werken met je lichaam, op een heel intensieve manier. Sekswerkers vinden het daarom belangrijk om zelf te kunnen kiezen wanneer ze werken, hoelang ze werken en wat ze doen. Maar dan is je baas niet meer in orde met de arbeidswetgeving.

 • Ten derde zijn de arbeidscontracten vaak niet helemaal in orde.

Het brutoloon dat op de loonfiches vermeld staat is vaak zeer laag, omdat je daarbovenop geld krijgt naargelang het aantal klanten dat je ziet. Soms moeten sekswerkers nog apart hun sociale bijdrage betalen aan de werkgever. Maar als er een te laag loon betaald wordt, en je bent te vaak afwezig, heb je niet genoeg sociale bijdrage betaald. Zo verlies je toch nog het recht op de arbeidsrechtelijke voordelen zoals een ziekte-uitkering, een werkloosheidsuitkering, gezinsbijslag, enzovoort. 

 • Ten vierde bestaan er geen échte arbeidscontracten in de prostitutie.

De bars, clubs en in de Gentse ramen bestaan er wel arbeidscontracten. Ze maken meestal een arbeidscontract voor de sekswerker als dienster in de horeca. Maar deze arbeidsovereenkomsten schieten tekort. De risico's of veiligheidsvoorschriften van een dienster in de horeca zijn immers niet dezelfde als die van een sekswerker. Over seksuele gezondheid of werken met condoom zal er bijvoorbeeld nooit iets instaan.

 •  Let ten slotte op voor schijnzelfstandigheid.

Bij schijnzelfstandigheid ben je eigenlijk een zelfstandige, maar in realiteit werk je in een zaak, voor een baas, die jou allerlei regels oplegt. Maar je baas is geen echte werkgever. Dat wil zeggen dat hij voor jou geen sociale lasten betaalt. Je moet deze allemaal zelf in orde brengen, zoals een gewone zelfstandige. Als dat niet duidelijk is, denk je ten onrechte dat je in orde bent. Als jij zelf niet al die bijdragen betaalt, heb je toch geen recht op voordelen zoals een ziekte-uitkering, pensioen, werkloosheidsuitkering enzovoort.

Conclusie

Een arbeidscontract geeft je de beste rechten, meer rechten dan wanneer je als zelfstandige werkt.  Maar er is in België geen wettelijk kader voor een arbeidscontract tussen uitbater en sekswerker. Geen enkel arbeidscontract geeft de sekswerker zelf voldoende vrijheid en beschermt de uitbater tegen veroordeling. Elk contract in de prostitutie zit in een grijze zone, veel hangt af van hoe je werkgever (je baas) de zaken met je afspreekt. Wanneer je een arbeidscontract gaat tekenen, lees het altijd goed na. Of vraag advies. Je kan hiervoor bij ons terecht. 

Heb je vragen?

Voor algemene vragen, voor een bezoek van de dokter op je werkplek, voor sociale hulp...
Antwerpen
03 293 95 91
maandag09.00 - 17.00dinsdag09.00 - 17.00woensdag09.00 - 17.00donderdag09.00 - 17.00vrijdag09.00 - 17.00
Gent
09 233 47 67
maandag/dinsdag13.00 - 17.00woensdag/donderdag13.00 - 17.00vrijdag10.00 - 14.00
Hasselt
011 33 30 58
maandag10.00 - 14.00dinsdag/woensdag/donderdag10.00 - 14.00vrijdag10.00 - 14.00
Kies iemand uit ons team om te contacteren via Whatsapp
Antwerpen
Verversrui 3
2000 Antwerpen
Kaart

Voor de doktersconsultatie zonder afspraak:

maandag14.00 - 16.00dinsdag/woensdag10.00 - 12.0018.00 - 20.00donderdag/vrijdag10.00 - 12.00

Wil je niet wachten? Je kan online een afspraak maken
www.thedoctors.be

Voor algemene vragen:

maandag09.00 - 17.00dinsdag09.00 - 17.00woensdag09.00 - 17.00donderdag09.00 - 17.00vrijdag09.00 - 17.00

Gent
Brabantdam 100B
9000 Gent
Kaart

Voor de doktersconsultatie zonder afspraak:

maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag11.00 - 13.00

Voor algemene vragen en sociale hulp:

maandag/dinsdag13.00 - 17.00woensdag/donderdag13.00 - 17.00vrijdag10.00 - 14.00

Hasselt
Ertbeekstraat 34
3500 Hasselt
Kaart

Voor de doktersconsultatie zonder afspraak:

maandag10.00 - 12.00dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/

Voor algemene vragen en sociale hulp:
Via telefoon of op afspraak

   Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Die geven géén informatie door aan sociale media of aan andere sites. Met die cookies werkt de website vlotter, zo onthouden we bijvoorbeeld in welke taal je de website bezoekt. Ook weten we welke pagina’s op violett.be het meest gelezen worden en welke het minst. Lees ons Cookiebeleid als je hier meer over wil weten.